روش بازسازی: یک کیلوگرم پودر زرده با ۱.۵ کیلوگرم آب مخلوط شده که معادل ۲.۵ کیلوگرم مایع زرده خواهد شد. نحوه استفاده: پس از بازسازی پودر زرده در مرحله اول خمیرگیری استفاده می شود. بسته بندی: کیسه های ۱۰ کیلوگرمی در کارتنهای شیرینگ و پاکتهای ۲ لایه ۲۰ کیلوگرمی