روش بازسازی: ۱ کیلوگرم پودرسفیده خالص با ۸ کیلوگرم آب در میکسر مخصوص قنادی بازسازی می شود. معادل ۹ کیلوگرم سفیده به دست می آید.
در میکسر ابتدا به آرامی پودر در آب حل شده و سپس با افزایش سرعت آنقدر عمل میکسینگ را ادامه می یابد تا قوامی پایدار ایجاد شود. سپس می توان از مایع بازسازی شده سفیده در فرمولاسیون محصول استفاده کرد .
نحوه استفاده: پس از ایجاد فوم پایدار در مابقی فرمولاسیون استفاده می شود.
بسته بندی: کارتنهای ۱۰ کیلویی و پاکت دولایه ۲۰ کیلویی.