این پودر ها که در بسته بندی ۵۰۰ گرمی ارائه می گردند مخصوص ورزشکاران در رشته های مختلف می باشد.

با توجه به خالص بودن پروتئین این محصول , ورزشکاران طبق جدول تخصصی تغذیه ای خود, با اطمینان می توانند از آن استفاده کنند.

بعد از جداسازی سفیده از زرده و پاستوریزاسیون در خشک کنهای عمودی پودری نرم و عاری از آلودگی تهیه و سپس بسته بندی میگردد.

با توجه به بهداشتی بودن پروتئین خالص آلبومین , جایگزینی بسیار مناسب برای سفیده مایع میباشد.

روش بازسازی داخل قوطیهای پودر سفیده تخم مرغ بهینه , اسکوپ مخصوص قراردارد که هر یک عدد آن , ۱۰ گرم پودر سفیده خالص میباشد که در آب , شیر, آب میوه و … قابل حل شدن و استفاده میباشد.

بسته بندی: قوطیهای ۵۰۰ گرمی