برای سهولت استفاده از سفیده تخم مرغ , آن را به شکل پودر تهیه و در خدمت قنادان محترم قرار می دهیم.

نحوه استفاده: پودر سفیده بهینه را در میکسر عمودی ریخته و مقدار مناسب آب با دمای معمولی به آن اضافه میشود . با استفاده از پره سفیده زنی آنقدر مخلوط میگردد تا فومی پایدار ایجاد گردد.
روش بازسازی : از مقدار ۱کیلوگرم پودر سفیده بهینه , با ۷ کیلوگرم آب , ۸کیلوگرم مایع سفیده به دست می آید.
بسته بندی : پلاستیک ۱۰ کیلوگرمی فودگرید داخل کارتنهای ۵ لایه