پودر سفیده خالص برای مصارف صنعتی:

۱ کیلوگرم پودرسفیده خالص با ۸ کیلوگرم آب در میکسر مخصوص قنادی بازسازی می شود. معادل ۹ کیلوگرم سفیده به دست می آید.

در میکسر ابتدا به آرامی پودر در آب حل شده و سپس با افزایش سرعت آنقدر عمل میکسینگ را ادامه می یابد تا قوامی پایدار ایجاد شود. بلافاصله بعد از آن در فرمولاسیون محصول استفاده می شود.

پس از ایجاد فوم پایدار در مابقی فرمولاسیون استفاده می شود.

کارتنهای ۱۰ کیلویی و پاکت دولایه ۲۰ کیلویی