پودر کامل تخم مرغ:

یک کیلوگرم پودر کامل تخم مرغ با ۳.۵ کیلوگرم آب برابر ۴.۵ کیلوگرم تخم مرغ می باشد

در مرحله اول خمیرگیری به همراه شکر، آب و ... استفاده می شود.

  • پاکتهای دو لایه ۲۰ کیلویی